Sửa chữa Máy In Mã Vạch Zebra ZD420T

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Zebra ZD420T:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Zebra ZD420T, Trục cuốn giấy (Roller) ZD420T
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn ZD420T
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZD420T
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZD420T
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác