Sửa chữa Máy in mã vạch Zebra ZD230

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Zebra ZD230:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Zebra ZD230, Trục cuốn giấy (Roller) ZD230
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn ZD230
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZD230
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZD230
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác