Sửa chữa Máy in mã vạch Zebra 220Xi4

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Zebra 220Xi4:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra 220Xi4, Trục cuốn giấy (Roller) 220Xi4
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in 220Xi4
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn 220Xi4
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy in mã vạch Zebra 220Xi4
* Sửa chữa các lỗi máy in khác