Sửa chữa Máy In Mã Vạch Zebra 105SL

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Zebra 105SL:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra 105SL, Trục cuốn giấy (Roller) 105SL
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in 105SL
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn 105SL
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy In Mã Vạch Zebra 105SL
* Sửa chữa các lỗi máy in khác