Sửa chữa Máy in Hóa đơn Sewoo SLK TS100

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in Hóa đơn Sewoo SLK TS100:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Sewoo SLK TS100, Trục cuốn giấy (Roller) SLK-TS100
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn SLK-TS100
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in SLK-TS100
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Sewoo SLK TS100
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác