Sửa chữa Máy In Di Động Sewoo LK-P25

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Di Động Sewoo LK-P25:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in di động Sewoo LK-P25, Trục cuốn giấy (Roller) LK-P25
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in di động LK-P25
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in LK-P25
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Sewoo LK-P25
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch khác