Sửa chữa Máy in mã vạch Intermec PX6i

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Intermec PX6i:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Intermec PX6i, Trục cuốn giấy (Roller) PX6i
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in PX6i
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn PX6i
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy in mã vạch Intermec PX6i
* Sửa chữa các lỗi máy in khác