Sửa chữa Máy in mã vạch Intermec PD43

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Intermec PD43:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Intermec PD43, Trục cuốn giấy (Roller) PD43
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in PD43
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn PD43
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy in mã vạch Intermec PD43
* Sửa chữa các lỗi máy in khác