Sửa chữa Máy in di động Intermec PR3

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in di động Intermec PR3:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in di động Intermec PR3, Trục cuốn giấy (Roller) PR3
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in di động PR3
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in PR3
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Intermec PR3
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch khác