Sửa chữa Máy in di động Intermec PR2

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in di động Intermec PR2:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in di động Intermec PR2, Trục cuốn giấy (Roller) PR2
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in di động PR2
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in PR2
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Intermec PR2
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch khác