Sửa chữa Máy in di động Intermec PB50

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in di động Intermec PB50:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in di động Intermec PB50, Trục cuốn giấy (Roller) PB50
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in di động PB50
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in PB50
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Intermec PB50
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch khác