Sửa chữa Máy in di động Intermec PB22

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in di động Intermec PB22:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in di động Intermec PB22, Trục cuốn giấy (Roller) PB22
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in di động PB22
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in PB22
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Intermec PB22
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch khác