Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra LS3578-FZ

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LS3578-FZ:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LS3578-FZ
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LS3578-FZ
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LS3578-FZ
* Sửa chữa các lỗi khác