Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra LS3408-ER

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LS3408-ER:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LS3408-ER
* Sửa chữa các lỗi về Sensor LS3408-ER
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LS3408-ER
* Sửa chữa các lỗi khác