Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra LS2208

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LS2208:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LS2208
* Sửa chữa các lỗi về Sensor LS2208
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LS2208
* Sửa chữa các lỗi khác