Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra LI4278

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Zebra LI4278:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI4278
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI4278
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI4278
* Sửa chữa các lỗi khác