Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3678-ER

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3678-ER:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LI3678-ER
* Sửa chữa các lỗi về Sensor LI3678-ER
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3678-ER
* Sửa chữa các lỗi khác