Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-ER

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-ER:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra LI3608-ER
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3608-ER
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy LI3608-ER
* Sửa chữa các lỗi khác