Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra DS9808

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS9808:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS9808
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS9808
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS9808
* Sửa chữa các lỗi khác