Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra DS6708

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS6708:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS6708
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS6708
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS6708
* Sửa chữa các lỗi khác