Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS3678-HP

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3678-HP:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS3678-HP
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3678-HP
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS3678-HP
* Sửa chữa các lỗi khác