Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS2278

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2278:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS2278
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS2278
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS2278
* Sửa chữa các lỗi khác