Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 7980g

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 7980g:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 7980g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 7980g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 7980g
* Sửa chữa các lỗi khác