Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Honeywell 1981i

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Honeywell 1981i:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1981i
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1981i
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1981i
* Sửa chữa các lỗi khác