Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 1910i

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1910i:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1910i
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1910i
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1910i
* Sửa chữa các lỗi khác