Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 1602g

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1602g:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Honeywell 1602g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1602g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1602g
* Sửa chữa các lỗi khác