Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 1300g

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1300g:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1300g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1300g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1300g
* Sửa chữa các lỗi khác