Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 1280i

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1280i:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1280i
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1280i
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1280i
* Sửa chữa các lỗi khác