Máy tính bán hàng FEC XC-574

FEC XC-574 Là loại máy POS Modular cao cấp      

Vi xử lý Intel Gen 12 từ Core i3-12100 đến Core i7-12700   

RAM tối đa đến 32GB