Máy Đọc Mã Vạch Honeywell 1472g

Đầu đọc 2D Imager, Omni-directional

Cho phép đọc được mã vạch cong, nhăn, …

Khoảng cách giao tiếp không dây 30m (không vật cản)