Máy đọc mã vạch Zebra SP72

Đầu đọc 2D Array Imager
Khả năng đọc khi di chuyển 305cm/giây
Tất cả mã vạch 1D, 2D, Digimarc chuẩn hóa quốc tế
Hỗ trợ hơn 90 bàn phím chuẩn hóa quốc tế 
Thiết kế để bàn SP72-V và thiết kế âm bàn SP72-H
Hỗ trợ hệ thống Checkpoint EAS của Cửa từ