Đầu In Máy In Thẻ Nhựa ZXP3

  • Đầu In ZXP3 Chính Hãng Zebra của Máy in thẻ nhựa ZXP3
  • Độ phân giải 300dpi