Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra GK420T

  • Đầu In Zebra GK420T Chính Hãng Zebra của Máy in mã vạch GK420T
  • Độ phân giải 203dpi