Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra GK420D

  • Đầu In Zebra GK420D Chính Hãng Zebra của Máy in mã vạch GK420D
  • Độ phân giải 203dpi