Đầu In Máy In Mã Vạch Intermec PX4i

Đầu In Intermec PX4i Chính Hãng Honeywell/Intermec của Máy in mã vạch PX4i
Độ phân giải 203dpi
Độ phân giải 300dpi
Độ phân giải 400dpi