Đầu In Máy In Mã Vạch Honeywell PM42

Đầu In Honeywell PM42 Chính Hãng Honeywell của Máy in mã vạch PM42
Độ phân giải 203dpi
Độ phân giải 300dpi
Độ phân giải 400dpi