Đầu In Máy In Mã Vạch Datamax I-4308

Đầu In Datamax I-4308 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4308
Độ phân giải 300dpi