Đầu In Máy In Mã Vạch Datamax I-4212

Đầu In Datamax I-4212 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4212
Độ phân giải 203dpi