Đầu In Máy In Mã Vạch Datamax I-4208

Đầu In Datamax I-4208 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4208
Độ phân giải 203dpi