Là hệ thống Phần mềm quản lý kinh doanh tại từng nhà hàng. Gồm các phân hệ như sau:

  1. Module OneES Cashier: Quản lý Bán hàng/Order cài đặt trên Máy tính bán hàng/Máy POS và hỗ trợ tất cả các loại máy POS cảm ứng và nhiều loại hình Nhà hàng như Fastfood (QSR), Nhà hàng ăn uống ngồi tại bàn (TSR), Trung tâm ăn uống (Food Court), ... 
  2. Module OneES MOrder: Quản lý Order món bằng các loại PDA/Smartphone
  3. Module OneES KDS: Quản lý hiển thị món Order tại nhà bếp trên màn hình LCD.
  4. Module OneES BOManager: dùng quản lý tại nhà hàng
  5. Thiết bị POS chuyên dụng All-In-One: FEC PP-9735, PP-9745, PP-9135W, XP-3685, AP-3665,...kèm theo phụ kiện như Máy in bill TP-100, SLK-TS400,...