Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP

Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP

  • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP:
  • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-DP
  • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-DP
  • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-DP
  • * Sửa chữa các lỗi khác

Số lượng:

Zebra DS3608-DP tích hợp Đầu đọc 2D Imager
DS3608-DP Mẫu quét 1,280 x 960 pixels
Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP Chuyên dùng đọc mã vạch DPM
DS3608-DP Cho phép rơi từ độ cao 2.4m và hỗ trợ IP67
Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết cho:

Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-DP

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á