Hướng dẫn cài đặt xuống dòng máy đọc mã vạch DS4308

Chi tiết thông số: máy đọc mã vạch Zebra DS4308.

 

Khi cài đặt xuống dòng (set enter) cho máy đọc DS4308

Tải về :

Tài liệu hướng dẫn set enter cho DS4308

 

Hướng dẫn: Quét mã vạch theo thứ tự, bắt đầu với mã vạch số 1.
                          
    1/3. Đặt mặc định của Nhà sản xuất
     
 
Sửa đổi dữ liệu
    2/3. Chèn ký tự ENTER cho máy đọc mã vạch
     
 
Cài đặt thông số chung
    3/3. Tập tin cấu hình DS4308
     
 
Firmware:
 
     CAACES00-003-R00
     
Mã Models hỗ trợ sử dụng tài liệu:
 
     DS4308-DL00006ZZWW
     
     DS4308-DL00007PCWW
     
     DS4308-DL00007PZWW
     
     DS4308-DL00007ZZWW
     
     DS4308-HL00007ZCWW
     
     DS4308-HL00007ZZWW
 
 

 

Tin khác

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á