Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS8178

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8178:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho Zebra DS8178
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS8178
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy DS8178
* Sửa chữa các lỗi khác