Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 3310g

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 3310g:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 3310g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 3310g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 3310g
* Sửa chữa các lỗi khác