Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 1452g

Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 1452g:
* Sửa chữa các lỗi về đầu quét barcode, Jack cắm, cáp kết nối USB, RS-233 cho  Honeywell 1452g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1452g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor cho máy 1452g
* Sửa chữa các lỗi khác