Sửa Chữa Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9645C

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9645C:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9645C, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) PP-9645C
* Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9645C
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9645C
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9645C
* Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác 
z