Đầu In Máy In Mã Vạch Datamax I-4210

Đầu In Datamax I-4210 Chính Hãng Honeywell/Datamax của Máy in mã vạch I-4210
Độ phân giải 203dpi
 
z