Thiết bị mã vạch

Danh sách các sản phẩm Việt Á phân phối

1. Máy quét mã vạch bao gồm các dòng sản phẩm chính hãng Honeywell, Zebra - Motorola

  Máy đọc mã vạch

      Máy đọc mã vạch có dây

         Motorola Zebra LS1203

         Motorola Zebra LS2208

         Motorola Zebra LS4208

         Motorola Zebra LS3408 ER

         Motorola Zebra LS3408 FZ

         Honeywell 1450g

         Honeywell MS5145

         Honeywell 1300g

         Honeywell 1280i

          

      Máy đọc mã vạch 2 chiều

         Motorola Zebra DS4308

         Motorola Zebra DS6708

         Honeywell 1450g

         Honeywell 1900g

         Honeywell 1910i

         Honeywell 3310g

         Motorola Zebra DS9208

         Motorola Zebra DS9808

      Máy đọc mã vạch không dây

      Máy đọc mã vạch bluetooth

      Máy đọc mã vạch 2 chiều không dây

         Motorola Zebra LI4278

         Motorola Zebra LS3578

         Motorola Zebra DS6878

         Honeywell 1452

         Honeywell 1902gHD

         Honeywell 1911i

         Honeywell 1602g

 

      Máy đọc mã vạch để bàn

         Honeywell 7980g

         Honeywell MS7625

 

2. Thiết bị hỗ trợ xuất nhập kiểm kê hàng hóa

  Máy kiểm kho

         Motorola Zebra MC32N0

         Motorola Zebra MC55A0

         Motorola Zebra MC4597

         Zebra TC8000

         Motorola Zebra MC92N0

         Honeywell EDA50

         Honeywell Dolphin 6500

         Honeywell Dolphin 60s

         Intermec CK3R

         Intermec CN51

         Intermec CK71

 

 

  Máy di động PDA PDT

         Motorola Zebra MC36

         Honeywell CT50

 

3. Thiết bị dùng cho xe nâng và sản phẩm quét mã vạch tầm xa gắn trên xe nâng

 Máy tính xe nâng

         Zebra VC70N0

         Honeywell CV31

         Honeywell VM2

         Honeywell VM3

 

4. Dòng máy in chuyên dùng in mã vạch

 Máy in mã vạch

     Máy in mã vạch công nghiệp

         Zebra 220Xi4

         ​Zebra 170Xi4

         ​Zebra 110Xi4

         ​Zebra ZT410

         ​Zebra ZT420

         ​Zebra ZT230

         Zebra 105SL Plus

         Intermec PX4i

         Intermec PX6i

         Intermec PM43C

         Intermec PM42

         Intermec PD43

 

     Máy in mã vạch để bàn

         Zebra GC420T

         Zebra GK420T

         Zebra GX420T

         Zebra GX430T

         Zebra ZD500

         Intermec PC43T

     Máy in di động

         Intermec PR2

         ​Intermec PR3

         ​Intermec PB22

         ​Intermec PB32

         ​Intermec PB50

     Máy in thẻ nhựa

         Zebra ZXP3

         Zebra ZXP7

     Máy in hóa đơn

     Máy in bill

         SEWOO SLK-TE212

         SEWOO SLK-TL210

         SEWOO SLK-D30

         Wincor TH200i

         Epson TMU-295

 

5. Dòng máy POS bán hàng tích hợp nhỏ gọn, chính hãng Wincor, FEC

  Máy tính bán hàng

     Máy POS bán hàng

         Wincor Beetle IPOS Plus

         FEC MegaPos Lite

         FEC AerPPC PP-9635

         FEC AerPPC PP-9645B

         FEC AerPPC PP-9105

     Màn hình cảm ứng

         Wincor PA15

         FEC AerMonitor

     Màn hình hiển thị giá

         Wincor BA63

         FEC FV-2029U

     Két đựng tiền, hộc đựng tiền

         Wicor KA11

         FEC C420A

 

6. Dòng màn hình kiểm tra giá và giải pháp tích hợp

  Máy check giá và máy Kiosk

         FEC AerPPC đứng

         FEC AerPPC treo tường

    Máy check giá

         Zebra MK4000

         Zebra MK3100

         Zebra MK500

 

7. Dòng cân điện tử Digi 6kg/15kg/30kg

  Cân điện tử và nhãn điện tử

    Cân điện tử

    Nhãn điện tử

 

8. Thiết bị kiểm xoát cửa ra vào công nghệ RFID

  Thiết bị RFID và nhãn RFID

 

9. Ứng dụng phần mềm thiết kế nhãn và in mã vạch

  Phần mềm thiết kế và in mã vạch

 

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á