Sửa Chữa Máy Kiểm Kho, Máy Pdt Intermec  

 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Intermec CK3R:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Intermec CK3R, Jack cắm máy CK3R
 • * Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím máy kiểm kho di động CK3R
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT CK3R
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Intermec CK3R
 • * Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Intermec CN51:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Intermec CN51, Jack cắm máy CN51
 • * Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím máy kiểm kho di động CN51
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT CN51
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Intermec CN51
 • * Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Intermec CK71:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Intermec CK71, Jack cắm máy CK71
 • * Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím máy kiểm kho di động CK71
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT CK71
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Intermec CK71
 • * Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á