Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8108

Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8108

  • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8108:
  • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS8108
  • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS8108
  • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS8108
  • * Sửa chữa các lỗi khác

Số lượng:

Zebra DS8108 tích hợp Đầu đọc 2D Imager
DS8108 Mẫu quét 1,280 x 960 pixels
Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8108 Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
DS8108 Cho phép rơi từ độ cao 1.8m và hỗ trợ IP42
Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết cho:

Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8108

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á